Ameland - Naturephotography.eu fotografie van en informatie over de natuur.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onderwerpen > landen
 


Ameland:

De trip:

Maandagmiddag zijn we met de boot vanaf Holwerd vertrokken en vrijdagmiddag zijn we terug gegaan naar vaste wal. We hadden dus 3, bijna 4 dagen om het eiland te verkennen. We zijn voornamelijk op de fiets in alle uithoeken van het eiland geweest, van het Oerd in het oosten tot bij de vuurtoren in het westen. Hoewel het voor het overgrote deel bewolkt en winderig was viel het met het weer nog wel mee.

Het eiland:

Op het eiland bevinden zich vier dorpen Hollum, aan de westkant, dan Ballum, Nes en tenslotte Burum in het oosten. De westkant is het breedst met aan de noordzijde een breed strand met een aantal slenken, dit strand groeit nog steeds aan. De westkant is vrij smal, loopt bijna uit op een punt en bestaat bijna in zijn geheel uit een duinenrij. De noordzijde wordt tegen de zee beschermd door een brede duinenrij waarvoor nog het strand ligt, de zuidkant is bedijkt en grenst direct aan de wadden. Aan de zuidkant zijn nog veel boeren actief, hier vind je dan ook voor het overgrote deel weilanden. Ten noorden daarvan ligt een brede duinenrij met bosschages en duinvalleien met kweldermoeras. Aan de westkant zijn nog wat kleine heide gebieden en in het uiterste westen bij de vuurtoren een klein dennenbos evenals 2 kleine dennenbossen bij Nes. Het eiland is helemaal ingericht op het toerisme, er zijn tal van vakantie huizen en hotels en er komen nog steeds meer bij (een van de negatieve kanten van het toerisme). Hoewel er sprake is van deze nieuwbouw hebben de dorpskernen en de duinenrijen hun eigenheid wel behouden.

Wat valt er te zien:

Ik zal hier volstaan met een opsomming van wat wij er in de korte periode hebben gespot, maar natuurlijk is het aantal soorten afhankelijk van het seizoen veel uitgebreider (en de lijst is al lang).

Vogels:

Zwarte kraai, kauw, tortelduif, koolmees, pimpelmees, fazant, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, steenloper, drieteenstrandloper, kanoetstrandloper, eidereend, brilduiker, dodaars, blauwe reiger, knobbelzwaan, nijlgans, bergeend, smient, wilde eend, krakeend, pijlstaart eend, torenvalk, meerkoet, bontbekplevier, kievit, tureluur, kokmeeuw, holenduif, turkse tortel, houtduif, grote bonte specht, graspieper, winterkoning, heggenmus, roodborst, zanglijster, goudhaantje, spreeuw, ekster, roek, huismus, vink, sneeuwgors, sijs, rotgans, brandgans, scholekster, blauwe kiekendief, buizerd, merel, grauwe gans, wulp.

Zoogdieren:

Zeehond, ree, konijn, haas.

Planten:

Op planten hebben we niet echt specifiek gelet, bovendien zijn die er in februari ook nog niet echt veel, maar toch: duindoorn, gagel, helmgras, riet, dennenbomen, duinroosje. Verderop in het seizoen is er natuurlijk veel meer te zien waaronder het opvallende engels gras, parnassia, veenbes enz.

En dan zijn er natuurlijk de vele schelpdieren waarvan vooral de mesheften en de kleine zaagjes massaal te zien waren op het strand, verder naar zee toe waren velden met strandgapers.


 
 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu